1. разред

1. разред

1. разред

1. разред

2. недеља

10. 14. септембар

3. недеља

17. 21. септембар

4. недеља

24. 28. септембар

 

1. разред

1. разред

 

Математика

(тест знања)

 

 

1. разред

1. разред

6. недеља

812. октобар

7. недеља

15. – 19. октобар

8. недеља

22. – 26. октобар

9. недеља

29. октобар –

2. новембар

1. разред

1. разред

Математика

(тест знања)

 

Математика

(тест знања)

Српски језик

(провера знања)

Свет око нас

(провера знања)

1. разред

1. разред

11. недеља

13. – 16. новембар

12. недеља

19. – 23. новембар

13. недеља

26. – 30. новембар

 

1. разред

1. разред

Математика

(тест знања)

 

 

 

1. разред

1. разред

15. недеља

10. – 14. децембар

16. недеља

17. – 21. децембар

17. недеља

24. – 28. децембар

18. недеља

31. децембар

1. разред

1. разред

 

 

Математика

(тест знања)

 

1. разред

1. разред

20. недеља

14. – 18. јануар

21. недеља

21. – 25. јануар

22. недеља

28. – 31. јануар

 

1. разред

1. разред

 

Српски језик

(провера знања)

Математика

(тест знања)

 

1. разред

1. разред

24. недеља

25. фебруар

1. март

 

 

 

1. разред

1. разред

 

 

 

 

1. разред

1. разред

26. недеља

11. – 15. март

27. недеља

18. – 22. март

28. недеља

25. – 29. март

 

1. разред

1. разред

 

 

Српски језик

(провера знања) Математика

(тест знања)

 

1. разред

1. разред

30. недеља

8. – 11. април

31. недеља

15. – 19. април

32. недеља

22. – 25. април

 

1. разред

1. разред

 

Математика

(тест знања)

Свет око нас

(провера знања)

 

1. разред

1. разред

34. недеља

13. – 17. мај

35. недеља

20. – 24. мај

36. недеља

27. – 31. мај

 

1. разред

1. разред

Свет око нас

(провера знања)

Математика

(тест знања)

 

 

1. разред

1. разред

39. недеља

10. – 14. јун

 

 

 

1. разред

1. разред

Математика

(тест знања)

 

 

 

МЕСЕЦ

НЕДЕЉА

септембар

1. недеља

3. – 7. септембар

2. недеља

10. 14. септембар

3. недеља

17. 21. септембар

4. недеља

24. 28. септембар

 

 

Математика 

(иницијални тест)

Свет око нас

(иницијални тест)

Српски језик

(иницијални тест)

 

 

 

октобар

новембар

5. недеља

1.5. октобар

6. недеља

812. октобар

7. недеља

15. – 19. октобар

8. недеља

22. – 26. октобар

9. недеља

29. октобар –

2. новембар

 

 

 

Српски језик

(диктат)

Математика

(контролна вежба)

 

новембар

10. недеља

5. – 8. новембар

11. недеља

13. – 16. новембар

12. недеља

19. – 23. новембар

13. недеља

26. – 30. новембар

 

 

Свет око нас

(контролна вежба)

Српски језик

(контролна вежба)

Математика

(контролна вежба)

Српски језик

(тест знања)

 

децембар

14. недеља

3. – 7. децембар

15. недеља

10. – 14. децембар

16. недеља

17. – 21. децембар

17. недеља

24. – 28. децембар

18. недеља

31. децембар

 

 

Свет око нас

(контролна вежба)

Математика

(контролна вежба)

Српски језик

(контролна вежба)

 

јануар

19. недеља

9. – 11. јануар

20. недеља

14. – 18. јануар

21. недеља

21. – 25. јануар

22. недеља

28. – 31. јануар

 

 

 

 

Српски језик

(контролна вежба)

Математика

(контролна вежба)

 

 

фебруар

март

23. недеља

18. – 22. фебруар

24. недеља

25. фебруар

1. март

 

 

 

 

 

Математика

(контролна вежба)

Свет око нас

(контролна вежба)

 

 

 

март

25. недеља

4. – 8. март

26. недеља

11. – 15. март

27. недеља

18. – 22. март

28. недеља

25. – 29. март

 

 

 

 

 

 

 

април

29. недеља

1. – 5. април

30. недеља

8. – 11. април

31. недеља

15. – 19. април

32. недеља

22. – 25. април

 

 

Српски језик

(диктат-латиница)

Српски језик

(диктат-латиница)

Српски језик

(провера знања)

Свет око нас

(контролна вежба)

 

 

мај

33. недеља

6. – 10. мај

34. недеља

13. – 17. мај

35. недеља

20. – 24. мај

36. недеља

27. – 31. мај

 

 

 

 

 

Математика

(контролна вежб

 

јун

37. недеља

3. – 7. јун

38. недеља

10. – 14. јун

 

 

 

 

Српски језик

(годишња провера знања)

Свет око нас

(контролна вежба)

Математика

(тест знања)

 

 

 

МЕСЕЦ

НЕДЕЉА

септембар

1. недеља

3. – 7. септембар

2. недеља

10. 14. септембар

3. недеља

17. 21. септембар

4. недеља

24. 28. септембар

 

 

Српски језик

(Иницијални тест)

Математика

(Иницијални тест)

Природа и друштво

(Иницијални тест)

 

 

Српски језик

провера

Математика – провера

Природа и друштво

провера

 

октобар

новембар

5. недеља

1.5. октобар

6. недеља

812. октобар

7. недеља

15. – 19. октобар

8. недеља

22. – 26. октобар

9. недеља

29. октобар –

2. новембар

 

Математика

провера

Математика

провера

 

Природа и друштво провера

 

новембар

10. недеља

5. – 8. новембар

11. недеља

13. – 16. новембар

12. недеља

19. – 23. новембар

13. недеља

26. – 30. новембар

 

 

 

 

Српски језик

(правиписни диктат)

Српски језик

писмена вежба

 

децембар

14. недеља

3. – 7. децембар

15. недеља

10. – 14. децембар

16. недеља

17. – 21. децембар

17. недеља

24. – 28. децембар

18. недеља

31. децембар

 

Математика

провера

Природа и друштво провера

Српски језик

писмена вежба

Математика

провера

Српски језик

(провера знања)

Природа и друштво

провера

 

јануар

19. недеља

9. – 11. јануар

20. недеља

14. – 18. јануар

21. недеља

21. – 25. јануар

22. недеља

28. – 31. јануар

 

 

 

Природа и друштво

( полугодишња провера знања )

Српски језик

(Полугодишња провера знања)

Математика

(Полугодишња провера знања)

 

 

фебруар

март

23. недеља

18. – 22. фебруар

24. недеља

25. фебруар

1. март

 

 

 

 

 

Математика

провера

 

 

 

март

25. недеља

4. – 8. март

26. недеља

11. – 15. март

27. недеља

18. – 22. март

28. недеља

25. – 29. март

 

 

 

Математика

провера

Српски језик

(писмени задатак )

Природа и друштво

провера

 

Српски језик

(правописна вежба)

 

април

29. недеља

1. – 5. април

30. недеља

8. – 11. април

31. недеља

15. – 19. април

32. недеља

22. – 25. април

 

 

Математика

провера

 

Математика

провера

Природа и друштво

провера

 

 

мај

33. недеља

6. – 10. мај

34. недеља

13. – 17. мај

35. недеља

20. – 24. мај

36. недеља

27. – 31. мај

 

 

 

Математика

провера

Српски језик

писмени задатак

 

Математика

провера

 

јун

37. недеља

3. – 7. јун

38. недеља

10. – 14. јун

 

 

 

 

Природа и друштво

 провера

Српски језик

годишњи тест

Математика

годишњи тест

 

 

 

МЕСЕЦ

НЕДЕЉА

септембар

1. недеља

3. – 7. септембар

2. недеља

10. 14. септембар

3. недеља

17. 21. септембар

4. недеља

24. 28. септембар

 

 

Српски језик

(Иницијални тест)

Математика

(Иницијални тест)

Природа и друштво

(Иницијални тест)

Српски језик

(писмена вежба)

Математика

(провера)

Природа и друштво

(провера)

 

октобар

новембар

5. недеља

1.5. октобар

6. недеља

812. октобар

7. недеља

15. – 19. октобар

8. недеља

22. – 26. октобар

9. недеља

29. октобар –

2. новембар

 

Природа и друштво

(провера)

 

Математика

провера

Српски језик

I писмени

 

новембар

10. недеља

5. – 8. новембар

11. недеља

13. – 16. новембар

12. недеља

19. – 23. новембар

13. недеља

26. – 30. новембар

 

 

Математика

I писмени

 

Математика

(провера)

 

 

децембар

14. недеља

3. – 7. децембар

15. недеља

10. – 14. децембар

16. недеља

17. – 21. децембар

17. недеља

24. – 28. децембар

18. недеља

31. децембар

 

 

Математика

(провера)

Српски језик

(провера)

Српски језик

(правописнa правила)

Српски језик

II писмени

јануар

19. недеља

9. – 11. јануар

20. недеља

14. – 18. јануар

21. недеља

21. – 25. јануар

22. недеља

28. – 31. јануар

 

 

Математика

II писмени

Природа и друштво

(провера)

Српски језик

(писмена вежба)

 

 

фебруар

март

23. недеља

18. – 22. фебруар

24. недеља

25. фебруар

1. март

 

 

 

 

Српски језик

 (провера)

Природа и друштво

(провера)

Математика

(провера)

 

 

 

март

25. недеља

4. – 8. март

26. недеља

11. – 15. март

27. недеља

18. – 22. март

28. недеља

25. – 29. март

 

 

Српски језик

Писмена вежба

Математика

(провера)

 

Српски језик

(провера)

 

Српски језик

III писмени

 

април

29. недеља

1. – 5. април

30. недеља

8. – 11. април

31. недеља

15. – 19. април

32. недеља

22. – 25. април

 

 

 

Математика

III писмени

 

 

 

мај

33. недеља

6. – 10. мај

34. недеља

13. – 17. мај

35. недеља

20. – 24. мај

36. недеља

27. – 31. мај

 

 

Математика

(провера)

Српски језик

(провера)

Математика

(провера)

Српски језик

IV писмени

 

јун

37. недеља

3. – 7. јун

39. недеља

10. – 14. јун

 

 

 

 

Математика

IV писмени

Природа и друштво

Провера

Српски језик

(провера)

 

 

МЕСЕЦ

НЕДЕЉА

септембар

1. недеља

3. – 7. септембар

2. недеља

10. 14. септембар

3. недеља

17. 21. септембар

4. недеља

24. 28. септембар

 

 

 

Енглески језик

иницијални тест

Математика

иницијални тест

Српски језик

иницијални тест

 

 

октобар

новембар

5. недеља

1.5. октобар

6. недеља

812. октобар

7. недеља

15. – 19. октобар

8. недеља

22. – 26. октобар

9. недеља

29. октобар –

2. новембар

 

 

Математика

I контролни

Српски језик

I писмени

Енглески језик

I контролни

 

 

новембар

10. недеља

5. – 8. новембар

11. недеља

13. – 16. новембар

12. недеља

19. – 23. новембар

13. недеља

26. – 30. новембар

 

 

 

Српски језик

I контролни

Физика

тест

Математика

I писмени

Енглески језик

II контролни

Биологија

тест

 

децембар

14. недеља

3. – 7. децембар

15. недеља

10. – 14. децембар

16. недеља

17. – 21. децембар

17. недеља

24. – 28. децембар

18. недеља

31. децембар

 

 

 

Енглески језик

I писмени

Српски језик

II писмени

Математика

II контролни

 

јануар

19. недеља

9. – 11. јануар

20. недеља

14. – 18. јануар

21. недеља

21. – 25. јануар

22. недеља

28. – 31. јануар

 

 

 

Физика

тест

Математика

II писмени

Српски језик

II контролни

 

фебруар

март

23. недеља

18. – 22. фебруар

24. недеља

25. фебруар

1. март

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март

25. недеља

4. – 8. март

26. недеља

11. – 15. март

27. недеља

18. – 22. март

28. недеља

25. – 29. март

 

 

 

Српски језик

III писмени

Биологија

тест

Енглески језик

III контролни

Српски језик

III контролни

 

април

29. недеља

1. – 5. април

30. недеља

8. – 11. април

31. недеља

15. – 19. април

32. недеља

22. – 25. април

 

 

Математика

III писмени

Српски језик

III контролни

Енглески језик

II писмени

Француски језик

II писмени

 

мај

33. недеља

6. – 10. мај

34. недеља

13. – 17. мај

35. недеља

20. – 24. мај

36. недеља

27. – 31. мај

 

 

 

Српски језик

IV контролни

Српски језик

IV писмени

Математика

IV писмени

 

јун

37. недеља

3. – 7. јун

39. недеља

10. – 14. јун

 

 

 

 

Српски језик

V контролни

 

 

 

 

МЕСЕЦ

НЕДЕЉА

септембар

1. недеља

3. – 7. септембар

2. недеља

10. 14. септембар

3. недеља

17. 21. септембар

4. недеља

24. 28. септембар

 

 

 

 

 

 

 

октобар

новембар

5. недеља

1.5. октобар

6. недеља

812. октобар

7. недеља

15. – 19. октобар

8. недеља

22. – 26. октобар

9. недеља

29. октобар –

2. новембар

 

Математика

I контролни

Енглески језик

I контролни

Математика

I писмени

Српски језик

I писмени

 

новембар

10. недеља

5. – 8. новембар

11. недеља

13. – 16. новембар

12. недеља

19. – 23. новембар

13. недеља

26. – 30. новембар

 

 

 

 

 

 

 

децембар

14. недеља

3. – 7. децембар

15. недеља

10. – 14. децембар

16. недеља

17. – 21. децембар

17. недеља

24. – 28. децембар

18. недеља

31. децембар

 

Математика

III контролни

Француски језик

I писмени

Енглески језик

I писмени

Српски језик

II писмени

 

 

јануар

19. недеља

9. – 11. јануар

20. недеља

14. – 18. јануар

21. недеља

21. – 25. јануар

22. недеља

28. – 31. јануар

 

 

Математика

II писмени

 

 

 

 

фебруар

март

23. недеља

18. – 22. фебруар

24. недеља

25. фебруар

1. март

 

 

 

 

Српски језик

I контролни

Математика

III контролни

 

 

 

март

25. недеља

4. – 8. март

26. недеља

11. – 15. март

27. недеља

18. – 22. март

28. недеља

25. – 29. март

 

 

 

Српски језик

III писмени

 

Математика

III писмени

 

април

29. недеља

1. – 5. април

30. недеља

8. – 11. април

31. недеља

15. – 19. април

32. недеља

22. – 25. април

 

 

Енглески језик

II контролни

Српски језик

II контролни

 

Математика

IV контролни

 

мај

33. недеља

6. – 10. мај

34. недеља

13. – 17. мај

35. недеља

20. – 24. мај

36. недеља

27. – 31. мај

 

 

Енглески језик

II писмени

Француски језик

II писмени

Математика

IV писмени

Српски језик

IV писмени

 

јун

37. недеља

3. – 7. јун

39. недеља

10. – 14. јун

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕСЕЦ

НЕДЕЉА

септембар

1. недеља

3. – 7. септембар

2. недеља

10. 14. септембар

3. недеља

17. 21. септембар

4. недеља

24. 28. септембар

 

 

 

 

 

 

 

октобар

новембар

5. недеља

1.5. октобар

6. недеља

812. октобар

7. недеља

15. – 19. октобар

8. недеља

22. – 26. октобар

9. недеља

29. октобар –

2. новембар

 

Српски језик

Математика

I контролни

Енглески језик

I контролни

Хемија

тест

Српски језик

I писмени

Математика

I писмени

новембар

10. недеља

5. – 8. новембар

11. недеља

13. – 16. новембар

12. недеља

19. – 23. новембар

13. недеља

26. – 30. новембар

 

 

Српски језик

Физика

Биологија

Српски језик

контролни

Математика

II контролни

Биологија

тест

Физика

контролни

 

децембар

14. недеља

3. – 7. децембар

15. недеља

10. – 14. децембар

16. недеља

17. – 21. децембар

17. недеља

24. – 28. децембар

18. недеља

31. децембар

 

Српски језик

Француски језик

писмени

Енглески језик

писмени

Српски језик

писмени

Математика

II писмени

 

јануар

19. недеља

9. – 11. јануар

20. недеља

14. – 18. јануар

21. недеља

21. – 25. јануар

22. недеља

28. – 31. јануар

 

 

 

 

Српски језик

контролни

 

 

фебруар

март

23. недеља

18. – 22. фебруар

24. недеља

25. фебруар

1. март

 

 

 

 

Физика

контролни

Математика

III контролни

 

 

 

март

25. недеља

4. – 8. март

26. недеља

11. – 15. март

27. недеља

18. – 22. март

28. недеља

25. – 29. март

 

 

Српски језик

контролни

Хемија

Српски језик

писмени

Биологија

тест

Енглески језик

контрлни

 

април

29. недеља

1. – 5. април

30. недеља

8. – 11. април

31. недеља

15. – 19. април

32. недеља

22. – 25. април

 

 

Математика

III писмени

 

 

Француски

писмени

 

мај

33. недеља

6. – 10. мај

34. недеља

13. – 17. мај

35. недеља

20. – 24. мај

36. недеља

27. – 31. мај

 

 

Српски језик

контролни

Физика

контролни

Енглески језик

писмени

Матеамтика

IV контролни

Српски језик

писмени

Српски језик

контролни

 

јун

37. недеља

3. – 7. јун

39. недеља

10. – 14. јун

 

 

 

 

Математика

IV писмени

 

 

 

 

МЕСЕЦ

НЕДЕЉА

септембар

1. недеља

3. – 7. септембар

2. недеља

10. 14. септембар

3. недеља

17. 21. септембар

4. недеља

24. 28. септембар

 

 

 

 

 

 

 

октобар

новембар

5. недеља

1.5. октобар

6. недеља

812. октобар

7. недеља

15. – 19. октобар

8. недеља

22. – 26. октобар

9. недеља

29. октобар –

2. новембар

 

 

Енглески језик

I контролни

Српски језик

I контролни

Српски језик

I писмени

 

 

новембар

10. недеља

5. – 8. новембар

11. недеља

13. – 16. новембар

12. недеља

19. – 23. новембар

13. недеља

26. – 30. новембар

 

 

Математика

I писмени

 

 

 

 

децембар

14. недеља

3. – 7. децембар

15. недеља

10. – 14. децембар

16. недеља

17. – 21. децембар

17. недеља

24. – 28. децембар

18. недеља

31. децембар

 

Француски језик

I писмени

Математика

II контролни

Енглески језик

I писмени

Српски језик

II писмени

 

јануар

19. недеља

9. – 11. јануар

20. недеља

14. – 18. јануар

21. недеља

21. – 25. јануар

22. недеља

28. – 31. јануар

 

 

 

Математика

II писмени

Српски језик

II контролни

 

 

фебруар

март

23. недеља

18. – 22. фебруар

24. недеља

25. фебруар

1. март

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март

25. недеља

4. – 8. март

26. недеља

11. – 15. март

27. недеља

18. – 22. март

28. недеља

25. – 29. март

 

 

Математика

III контролни

 

Српски језик

III писмени

 

 

април

29. недеља

1. – 5. април

30. недеља

8. – 11. април

31. недеља

15. – 19. април

32. недеља

22. – 25. април

 

 

Математика

III писмени

Енглески језик

II контролни

Француски језик

II писмени

 

 

мај

33. недеља

6. – 10. мај

34. недеља

13. – 17. мај

35. недеља

20. – 24. мај

36. недеља

27. – 31. мај

 

 

Енглески језик

II писмени

Српски језик

III контролни

Српски језик

IV писмени

Математика

IV писмени

 

 

јун

37. недеља

3. – 7. јун

39. недеља

10. – 14. јун